Szolgáltatás - Veled az Úton

"Veled az Úton" Egyesület
Tartalomhoz ugrás
Szolgáltatás
Egyesületünk 2018-ban alakult, legfőbb célunk a Magyarország Észak-keleti régióiban, főként Szabolcs-Szatmár Bereg Megyében élő fiatalok és gyermekek tehetséggondozása, oktatása, egészség és környezettudatos életmódra nevelése, család és életszemléletük formálása.
Oktatás
Hitvallásunk:
Az oktatás szerves részévé kell tenni az észrevétlen, de folyamatos személyiségfej-lesztést, és a személyiség megfelelő szintjén, egymással párhuzamosan kell fejlesz-teni az ismereteket és kompetenciákat!
„A gyermekre minden hat, s mentül különbözőbbek a hatások, annál inkább várhat-juk, hogy kifejlődése ferde s egyoldalú nem lesz. Az életre csak élet által nevelte-tünk, s aki hiszi, hogy a gyermeket elvek és szabályok által életrevalóvá képezheti, egy cseppel sem józanabb annál, ki valakit szárazon tanít úszni.” Eötvös József

Nevelés
Az egyesületi oktatás-nevelés legfontosabb feladatai:
 • fenntartani az emberrel születő érdeklődést
 • kiszolgálni az tudásvágyat,
 • fejleszteni a személyiséget,
 • növelni a tudatosságot
 • a közösségi szocializációt erősíteni,
 • az alkotásra és sikerre meghatározott kreatív gondolkodást fejleszteni,
 • az állandó fejlődésre és a folyamatos változás befogadására képessé tenni a gyerekeket.

Küldetésünk
A minél nagyobb eredmények elérése érdekében folyamatos, magas szintű, ered-ményes szakmai munka végzése az alábbi területeken:
  • szociális segítő tevékenység folytatása,
  • oktatás, tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tanácsadás,
  • előadások, képzések, tréningek, tanácsadások, témanapok, konferen-ciák, szakmai műhelymunkák, fellépések, táborok, szabadidős és egyéb rendezvények, programsorozatok szervezése, lebonyolítása
  • az egészséges életmóddal kapcsolatos társadalmi tudás bővítése
  • az ukrajnai, romániai, szlovákiai iskolákkal, óvodákkal, civil szerveze-tekkel való kapcsolatok ápolása, közös rendezvények, programok, táborok szervezése
  • karitatív tevékenységek gyakorlása
  • hitéleti tevékenységek, programok szervezése
  • néptánc, népi kultúra és hagyományok ápolása, továbbadása

Tehetséggondozás
Azt mondják, hogy a tehetség egy olyan tulajdonságcsoport megléte, amely vala-mely, társadalmilag hasznos tevékenységnek az átlagosnál magasabb színvonalú elvégzésére teszi képessé az embert. Ebben benne van az is, hogy vannak olyanok is, akik az átlagosnál alacsonyabb szinten tudnak teljesíteni vagy átlag közeliek. Eszerint nem lehet igaz az, hogy mindenki tehetséges. Mégsem mondhatjuk egyet-len átlag alatt teljesítő tanulóra sem, hogy tehetségtelen, mert egyszer csak kiderül-het, hogy mégis csak az, csak senki nem vette észre. Lehet, hogy pont egy olyan területen tehetséges, amiben nincsenek versenyek, osztályzatok, látványos sikerek. Talán csak van egy hobbija, aminek nem sok köze van az iskolához, a sportokhoz, a művészetekhez – de Ő ebben kiemelkedő.  Az is lehet, hogy sosem derül ki, hogy miben tehetséges, mivel nem kap lehetőséget, hogy abban a tevékenységben egy-általán kipróbálja magát, amiben átlag feletti lehet.
Egyesületünk inkább azt a szemléletet követi, miszerint mindenkire úgy kell tekinte-ni, hogy akár tehetséges is lehet valamiben!!
Így mi erre építjük tehetséggondozó munkánkat,  tehetséggondozó programjainkat.

Vissza a tartalomhoz